Місія, цілі, задачі

Місія:

розвиток духовності, благодійності та соціальних інвестицій в Україні.

Цілі:
— Поліпшення якості життя незахищених верств населення.
— Допомога в соціальній адаптації та реабілітації малозабезпечених, безробітних, сиріт, інвалідів та інших осіб, які цього потребують.
— Сприяння захисту материнства та дитинства.
— Допомога і підтримка учнів, студентів, талановитої молоді.
— Підтримка і розвиток інноваційних освітніх і соціальних проектів.
— Сприяння об’єднанню структур, що розвивають і підтримують духовність і благодійнiсть.
— Зміцнення позитивної громадської думки в сфері благодійності та соціальних інвестицій.

Задачі:

— Створення та реалізація соціально значущих проектів.
— Розробка нових напрямків і технологій для реалізації благодійних програм.
— Вивчення і застосування кращих досягнень європейської освіти і досвіду в соціальній сфері.
— Практична участь в загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програмах.
— Створення центрів милосердя для надання духовної і соціальної підтримки потребуючим в  обласних центрах України та за її межами.
— Допомога у відкритті закладів освіти, установ соціального, духовного і творчого розвитку підростаючого покоління.
— Формування майна і коштів на підставі добровільних внесків та інших незаборонених законом надходжень для фінансування статутної діяльності фонду.